Praetorians MC Danmark

Praetorian Guard

Navnet Praetorian stammer fra betegnelsen på den romerske
generals telt (Praetorium).
Praetorian Guard var igennem hele Romerrigets tid kejserens
personlige livvagt, i Rom, på felttog, i krigs som i fredstid.
Garden bestod af mellem 9 -16 COHORTér, hvoraf tre af disse
altid var stationeret i Rom.
Praetorian Guard sikrede kejseren imod opstand, politiske kup og
udefra kommende trusler imod Rom.
Praetorian Guard bestod af respekteret og velansete romere samt
af særlig dygtige soldater som havde aftjent deres 16-25 år i en
alm. Romersk legion eller som var særligt udvalgt.
Praetorian Guard var lønnet ca. 2-3 gange så meget som en alm.
Legionær og ved afskedigelse blev de honoreret med 5000 denarii
mod en legionærs 3000.
Praetorian Guard deltog på lige fod med alm. Romerske legioner i
slag og krige, men for det meste nød de det gode liv i Rom.
Praetorian Guard var inddelt i enheder kaldet Cohorter. Cohorten
var en selvstændig enhed under ledelse af én Centurion Tribune
(Øverste Centurion). Senere ændrede kejser Augustus dog
ledelsesformen til at en Cohort blev ledet af to Praetorian
Prefects.
En Cohort bestod af ca. 500 mand som yderlige var inddelt i
Centuries.
En Centurie bestod af 80 mand og blev ledet af en Centurion
(Erfaren soldat der havde bevist sit værd i kamp).
En Centurion kendes på sin røde fjerpryd på hjelmen.

 

Praetorians MC


Historie:

Klubben blev stiftet d. 6 SEP 2012. i Slagelse.
Klubben blev stiftet af: Heino, Ræven, Palle, Brian, Michael,
Anders, Søren og Robin.
Klubben har en demokratisk styrerform hvorfor alle medlemmer
bærer titlen CENTURION.
Klubben er godkendt til at bærer ”DANMARK” buen.
Klubben bærer navnet ”WEST COHORT” på ryggen (WEST for
Vestsjælland, COHORT for afdeling).
Klubbens logo er en Centurion hjelm med to krydset ”gladius”
under.
Farverne lilla, hvid og sort indgår i klubbens logo. Lilla var i
Romerriget en kejserlig farve og blev kun anvendt af kejsere og
dennes nærmeste (farven var svær/dyr at lave dengang). Farven
hvid indgik ofte i Praetorian Guards uniform (Toga mm).
Sort var sammen med lilla Praetorian Guards farver ved udgangen
af Romerrigets endeligt.
Klubbens ”tema” er romersk og klubben er en MC klub med
tilhørende loge.
Klubbens formål er udelukkende af social karakter .